Vokaaltehnika tunnid

  • Töö vokaaliga, hääle tekitamise erinevad meetodid, hingamine, tugilihaste töö
  • Musikaalsuse arendamine, töö fraasiga
  • Erinevate efektide õppimine
  • Isikupära toetamine
  • Laulude õppimine (siia lisandub iseseisev töö)
  • Esinemisvõimaluse pakkumine

Õpe toimub rühmatunnis, kus iga lauljaga tegeletakse ka individuaalselt. Tundides analüüsitakse nii enda kui kaaslaste tugevusi ja nõrkusi, see on õppeprotsessi üks osa.  Õpilased jaotatakse rühmadesse vastavalt tasemele muusikaliste katsete alusel. 

Rühmatunnid toimuvad väikestes gruppides 1x nädalas. Grupi suurus maksimaalselt 8 õpilast:

  • I vanusegrupi (10 – 13-aastased) rühmatund kestab 60 minutit, kuumakse 40 €
  • II vanusegrupi (14 – 19-aastased) rühmatund kestab 60 minutit, kuumakse 40 €
  • III vanusegrupp (19-aastased ja vanemad) rühmatund kestab 90 minutit, kuumakse 65 €