Kodukord

Laulustuudio tegevuse korraldus. 

 • Laulustuudiosse toimuvad sisseastumiskatsed ning laulustuudiosse võetakse õpilasi vastu vabade kohtade olemasolul kogu õppeaasta vältel.   
 • Katsetel osalemiseks tuleb täita kodulehel olev registreerimisvorm. 
 • Laulustuudioga liitumiseks tuleb esitada sisseastumisavaldus. 
 • Laulustuudios osaleja muusikalise tegevuse hulka kuulub tunnisisene ja tunniväline tegevus. 
 • Tundidest puudumisest palume juhendajat õigeaegselt teavitada. 
 • Kui osaleja jääb puuduma, siis on kohustus sellest teatada hiljemalt esimeseks tunniks, kuhu osaleja tulla ei saa laulustuudio Viis Tooni e-postile info@viistooni.ee 
 • Puudutud tundide eest tasaarveldust ei toimu.   
 • Õpetajal on õigus vajadusel viia tunniplaanis läbi muudatusi. 
 • Laulustuudio asendab õpetaja poolt ärajäänud õppetunni esimesel võimalusel. 
 • Laulustuudio koolivaheajad on vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi kehtestatud korrale. Koolivaheaegadel tunde ei toimu 
 • Riiklikel pühadel tunde ei toimu. 

Osalustasu arvestamine ja maksmine.

 • Osalustasu tähendab kuumakset. 
 • Osalustasu määratakse vastavalt osaleja tegevuste koormusele. 
 • Tegevuste koormused ja hinnad on ära toodud laulustuudio hinnakirjas. 
 • Osalustasu tasutakse üks kord kuus sama kuu eest 15. kuupäevaks. 
 • Ühest perest mitme lapse osalemisel kehtib nooremale lapsele hinnasoodustus 10 %. 
 • Osalustasu tuleb maksta laulustuudio poolt saadetud arve alusel Viis Tooni MTÜ arvelduskontole EE767700771005147459.  
 • Osalustasu mittetähtaegsel tasumisel lisandub summale viiviseintress 0,05% päevas. 
 • Laulustuudiost lahkumisest tuleb teada anda laulustuudio Viis Tooni e-postile info@viistooni.ee 
 • Osalustasu arvestatakse osaleja lahkumisest teatamisest kuni kalendrikuu lõpuni. 
 • Osalustasu ei pea maksma, kui õpilane pole saanud haiguse tõttu laulustuudio tundidest osa võtta kolm tundi või rohkem. Osalustasu maksmise vabastus toimub arstitõendi alusel.