Noodiõpetus

Muusikaline kirjaoskus: noodiõpetus, solfedžeerimine.

  • Rühmatund, grupi suurus 5 – 8 õpilast. 1x nädalas 30 minutit, kuumakse 20 €
  • Individuaaltund 30 minutit / 12 € kord