Sisseastumiskatsetele registreerumine

Sisseastumiskatsetele registreerumiseks on vajalik täita ankeet:

ANKEET (10 – 18-aastased)

ANKEET (noortebänd)

ANKEET (täiskasvanud)